Chci řidičský průkazZde jsme pro Vás připravili stručný a přehledný návod, jak se přihlásit k výcviku v  naší autoškole. Zahájení výuky Vám usnadní formuláře ke stažení, vhod přijde i podrobný návod, jak správně vyplnit přihlášku, a před závěrečnou zkouškou můžete vyzkoušet e-testy.

briefcase

Jaké potřebuji formuláře?

Pro započetí cesty za Vaším řidičským průkazem musíte nutně přinést do naší autoškoly vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku (formální název je ‘Žádost o řidičské oprávnění’) a potvrzení od lékaře (formální název je ‘Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel’), který Vám opět potvrdí lékař.

Chcete-li uplatnit studentskou slevu, je dále třeba přinést potvrzení o studiu nebo se prokázat studentskou kartou ISIC.

Formuláře ke stažení:

download

žádost o řidičské oprávnění

download

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

 

print

Pozor! Obě strany přihlášky je třeba vytisknout oboustranně na jeden list papíru.


edit

Vyplňování přihlášky

Přihláška má celkem pět částí. Vás budou ale zajímat jen první dvě – ‘Vyplňuje žadatel’ a ‘Vyplňuje posuzující lékař’. Zbylé tři části nijak nevyplňujete.

Část ‘Vyplňuje žadatel’

  • Do první kolonky vepište typ výcviku (např. ‘osobní automobil – B’).
  • Další dva řádky se Vás týkají pouze v případě, že již nějaký řidičský průkaz vlastníte. Opiště z něj skupinu, pro kterou Vám byl vydán, jeho číslo a dvě písmena udávající sérii.
  • V části ‘O své osobě uvádím’ jsou běžné údaje. Nové typy občanských průkazů nejsou označeny sérií. Jejich číslo se nachází pod fotografií. Cizinci uvádí svou adresu v ČR.
  • Pokud jste mladší osmnácti let, je třeba souhlas Vašeho zákonného zástupce.

Část ‘Vyplňuje posuzující lékař’

  • Tato část musí být označena čitelným razítkem, datem a podpisem lékaře. Při podávání přihlášky nesmí být uvedené datum starší tří měsíců.
  • Razítko musí obsahovat informaci o tom, že lékař je lékařem praktickým (v levé části musí být trojčíslí ‘001’). Pokud na razítku tato informace chybí, je nutné, aby ji lékař dopsal ručně a potvrdil ji dalším razítkem.