Řidičský průkaz skupina BŘidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel:

 • s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg a max. 8 místy k sezení kromě místa řidiče
 • smí být připojeno přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg
 • Traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3 500 kg
 • jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3 500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Rozsah výcviku:
Teorie

  • 5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe

   • 28 hodin: výcvik v řízení vozidla
   • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
   • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

kompletní nabídka

název cena doplňující informace
Skupina B – AKCE! pro studenty 15.000Kč doba kurzu 3 + měsíců
Skupina B – Student- Rychlokurz 16.000,-Kč doba kurzu 2 měsíce, nutné prokázat studium
Skupina B – Student -EXPRESS 20.000,- Kč doba kurzu 6 týdnu, nutné prokázat studium
Skupina B – Standard 16.000,- Kč doba kurzu 2 měsíce
skupina B – EXPRESS 20.000,- Kč doba kurzu 6 týdnu
skupina B – V. I. P. 23.000,- Kč doba kurzu 3 týdny
skupina B – a tělesně postižení 12.000 Kč mimo provoz
Skupina A1 + B – AKCE! pro studenty 28.000,- Kč
Skupina A1 + B – Student 28.000 Kč
Skupina A1 + B – Standard 28.500,- Kč
Skupina A2 + B – AKCE! pro studenty 28.500,- Kč
Skupina A2 + B – Student 28.500,- Kč
Skupina A2 + B – Standard 28.500,- Kč00
Skupina A + B – AKCE! pro studenty
Skupina A + B – Student
Skupina A + B – Standard 28500,- Kč
Vrácení ŘP pro skupinu B 4000,- Kč v ceně 1 hodina jízdy na výukový materiál
 • Autoškola Modal nabízí při splátkovém kalendáři možnost splátek již od 3000Kč.
 • V ceně CD s kompletní výukou pro autoškoly všech skupin ZDARMA.

Ostatní poplatky:
Neúčast na závěrečné zkoušce 1000,- + poplatek neomluvený prostoj ( 1 hodina )
Opravná zkouška z testů 500,- magistrátní poplatek nezapočítán
Opravná zkouška z jízdy A, B, 500,- magistrátní poplatek nezapočítán
1 hodina – neomluvený prostoj (24hod před)  500,-Kč
Storno poplatek za předčasné ukončení výcviku skupiny B. 1000,- Žákovi je vrácena poměrná částka z nedokončeného výcviku